обслужване

Как да изградим програма за препращане на клиенти

Един от основните принципи на успеха на клиентите е използването на услугата ви за създаване на застъпници за вашия бизнес. А щастлива армия от доволни клиенти може да направи много legwork за вас. И когато референциите от уста на уста съставляват 20-50% от повечето решения за покупка (особено за нови предприятия и на нововъзникващи пазари), защо да

Крайният наръчник за изчисляване, разбирателство и подобряване на CAC през 2019 г.

CAC или цената на придобиване на клиенти е ключов показател за бизнеса, използван от компаниите по света. Тя определя ресурсите, които са необходими на една компания, за да привлече нови клиенти и да продължи своя растеж. Ако искате вашият бизнес да разшири клиентската си база и все още да направи печалба, тогава е важно да разберете какво означава CAC, неговото значение и как екипът ви може да